Plánovaná údržba interného databázového systému

4 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba interného databázového systému. Počas údržby siete ostanú služby plne funkčné, výnimočne sa môže objaviť krátkodobá nedostupnosť časti služieb v trvaní niekoľkých minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery