Plánovaná údržba databázových serverov

Utorok, 13 September 30 min
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba a upgrade verzií našich databázových serverov. Počas údržby môžete evidovať nedostupnosť webových stránok v dĺžke do 2 minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery