Dočasná nedostupnosť virtuálnych serverov (VPS)

Vyriešené
Vyriešené

Incident je vyriešený. Ďakujeme za vašu trpezlivosť. Problémové bolo spojenie medzi diskovým poľom a výpočtovým serverom.

Obnovuje sa

Príčina nedostupnosti bola odstránená a dostupnosť služieb sa postupne obnovuje.

Zisťujeme

Aktuálne evidujeme dočasnú nedostupnosť niekoľkých virtuálnych serverov (VPS). Pracujeme na náprave a o ďalšom vývoji vás budeme informovať. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Managed services
    • VPS
    • VDC