Dočasná nedostupnosť VPS, VDC a služby Vlastná webstránka

Vyriešené
Vyriešené

Incident je vyriešený. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Aktualizované

Príčina nedostupnosti problému s manažovaním VPS/VDC bola odstránená a dostupnosť služieb sa postupne obnovuje.

Obnovuje sa

Príčina nedostupnosti existujúcich VPS/VDC bola odstránená a dostupnosť služieb sa postupne obnovuje.

Vyriešené

Incident je vyriešený.

Aktualizované

Náprava situácie je obtiažnejšia ako sa pôvodne predpokladalo, na vyriešení situácie pracujú všetci naši administrátori.

Identifikované

Aktuálne evidujeme dočasnú nedostupnosť služieb VPS, VDC a Vlastná webstránka. Pracujeme na náprave a o ďalšom vývoji vás budeme informovať. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webstránky a marketing
    • Vlastná webstránka
  • Managed services
    • VPS
    • VDC