Nedostupné SHELL pripojenie

Vyriešené
Vyriešené

Incident je vyriešený. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Identifikované

Aktuálne evidujeme nedostupnosť SHELL konzoly na niektorých webových serveroch - na odstránení už aktívne pracujeme. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Weby, aplikácie, API
    • Shell konzola