Plánovaná údržba časti webových a emailových serverov

3 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba serverov. Údržba sa týka migrácie časti webových a emailových serverov v čase od 23:00 do 02:00. Počas migrácie očakávame krátkodobú nedostupnosť webových stránok a emailových služieb v trvaní ~15 minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Webové servery
    • E-mailové servery