Plánovaná údržba DNS serverov

Streda, 2 August 30 min
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba DNS serverov. Zmena DNS záznamov cez WebAdmin bude možná po ukončení údržby. Domény, webstránky a emailové služby zostávajú po dobu údržby plne funkčné.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
 • Domény
  • .sk
  • .cz
  • .eu
  • .hu
  • ostatné domény
 • Weby, aplikácie, API
  • WebAdmin