Spomalenie aplikácie WebAdmin

Vyriešené
Vyriešené

Incident je vyriešený. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Identifikované

Zaznamenali sme spomalenie aplikácie WebAdmin. Na odstránení tohto spomalenia pracujeme. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Weby, aplikácie, API
    • WebAdmin