Plánovaná údržba serverov

Streda, 29 Jún 10 min
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb, prebehne 29.6 2022 medzi 00:10 a 00:20 plánovaná údržba vybraných serverov. Údržba môže byť sprevádzaná krátkodobou nedostupnosťou webových a databázových služieb v dĺžke trvania do 3 minút.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Webové servery
    • Databázové servery