Nedostupnosť služby Monitoring

Vyriešené
Vyriešené

V popoludných hodinách sme zaznamenali krátkodobú nedostupnosť služby Monitorig v dôsledku ktorej mohlo prísť k dočasnému prerušeniu zberu dát pre monitorované služby, tieto následne môžu chýbať v príslušných grafoch. Incident bol bezodkladne vyriešený naším operačným tímom a Monitoring je v tejto chvíli plne funkčný. Za vzniknuté ťažkosti sa ospravedlňujeme.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Managed services
    • Monitoring