Informácia o nedostupnosti Outlook serverov

Vyriešené
Vyriešené

Situáciu naďalej evidujeme, aktuálne sú emaily doručované bez oneskorení.

Identifikované

Zaznamenali sme nedostupnosť na strane Outlook serverov, ktorá sa prejavuje nedoručovaním emailov prijímateľom na Outlook serveroch. Nedoručenka môže obsahovať správu "451 4.7.500 Server busy". Spoločnosť Microsoft situáciu eviduje a aktuálne ju nahlasujú viacerí používatelia: https://learn.microsoft.com.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • E-mailové servery