Plánovaná údržba internej siete

Utorok, 18 Október 1 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba internej siete. Údržba sa týka časti webových a emailových serverov, VPS, VDC a služby Vlastná webstránka. Počas údržby siete ostanú služby plne funkčné, výnimočne sa môže objaviť krátkodobá nedostupnosť časti služieb v trvaní niekoľkých minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
 • Webhosting
  • Webové servery
  • E-mailové servery
 • Webstránky a marketing
  • Vlastná webstránka
 • Managed services
  • VPS
  • VDC