Plánovaná údržba webového servera

4 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba a upgrade verzií našich webserverov. Počas údržby zostávajú webové stránky a služby plne funkčné, výnimočne sa môže objaviť čiastočná nedostupnosť v trvaní niekoľkých minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Webové servery