Plánovaná údržba Shell konzoly

Sobota, 23 September 2 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná aktualizácia Shell konzoly. V čase údržby dôjde k reštartu serverov, počas ktorého sa nemusia zachovať a uložiť dáta. Prebiehajúce procesy v tomto čase odporúčame obmedziť, aby ste znížili riziko straty neuložených dát.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Weby, aplikácie, API
    • Shell konzola