Plánovaná údržba databázových serverov

Štvrtok, 18 August 15 min
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb, prebehne 18.08.2022 medzi 23:00 a 23:15 plánovaná údržba vybraných databázových serverov. Údržba môže byť sprevádzaná krátkodobou nedostupnosťou webových stránok v dĺžke trvania max 10 minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery