Nedostupnosť WebAdmin-u

Vyriešené
Vyriešené

Chyba bola odstránená. Ďakujeme za trpezlivosť.

Zisťujeme

Aktuálne evidujeme nedostupnosť administrácie služieb. Na napravení situácie už pracujeme a snažíme sa, aby bola administrácia čím skôr dostupná. Ospravedlňujeme sa za komplikácie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Weby, aplikácie, API
    • WebAdmin