Plánovaná údržba mailového servera

2 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba mailového servera. Počas údržby môže prísť ku krátkodobému oneskoreniu doručovaných a odosielaných e-mailov. Samotná funkčnosť schránok zostane zachovaná a všetky e-maily odoslané/doručené. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • E-mailové servery
  • Weby, aplikácie, API
    • WebMail