Plánovaná údržba databázových serverov

2 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba a upgrade verzií našich databázových serverov. Počas údržby môžete evidovať nedostupnosť webových stránok v dĺžke do 5 minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery