Plánovaná údržba webserverov

Nedeľa, 15 Január 30 min
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba niekoľkých webserverov. Údržba bude sprevádzaná krátkodobou nedostupnosťou webových stránok v trvaní do 5 minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Webové servery