Plánovaná údržba shell konzoly, cron úloh a git repozitárov

Štvrtok, 3 November 1 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná údržba shell konzoly, cron úloh a git repozitárov. V čase od 22:00 do 23:00 bude vykonaný reštart serverov, v súvislosti s týmito okolnosťami Vás prosíme, aby ste svoje aktivity na shell serveroch v tomto čase obmedzili a znížili tak riziko straty neuložených dát. Táto operácia nijakým spôsobom neovplyvní chod Vašej webovej stránky a týka sa výlučne služieb shell konzola, cron a git.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Weby, aplikácie, API
    • Shell konzola
    • Git repozitáre