Aktualizácia bezpečnostných prvkov emailovej infraštruktúry

Vyriešené
Vyriešené

Ďakujeme za vašu trpezlivosť a spoluprácu.

Obnovuje sa

Vážení zákazníci,

v priebehu víkendu (3.9.2023) prebehla aktualizácia bezpečnostných prvkov našej emailovej infraštruktúry. Zmena sa môže dotknúť najmä odosielania pošty prostredníctvom php funkcie mail(), pre ktorú sa bude striktne vyžadovať aby From hlavička spĺňala 2 kritériá: 1. schránka musí existovať 2. schránka musí byť vytvorená v rámci domény na ktorej je prevádzkovaná aplikácia, ktorá bude poštu odosielať.

e.g. ak prevádzkujete php aplikáciu na doméne example.sk, vo From hlavičke sa musí nachádzať schránka s adresou v tvare schranka@example.sk.

Prísnejšie bezpečnostné opatrenie si môže vyžiadať zmenu v aplikácií, žiadame preto o bezodkladnú úpravu a prosíme o porozumenie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Webové servery
    • E-mailové servery