Údržba databázových serverov

2 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať o jej postupe.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb, prebehne dňa 2. júna 2021 medzi 23:00 a 01:00 plánovaná údržba všetkých databázových serverov. Počas údržby môže dôjsť k nedostupnosti na webových stránkach využívajúcich databázy v maximálnej dĺžke trvania 1 minútu.

Ďakujeme za porozumenie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery