Nedostupnosť registra zahraničných domén

Vyriešené
Vyriešené

Register nás informoval o opätovnej dostupnosti. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Identifikované

Zaznamenali sme nedostupnosť registra zahraničných domén. Nedostupnosť sa týka registrácie domén s koncovkou .com a iných, predlžovania domén a služby whois. Situáciu monitorujeme a budeme Vás informovať o ďalšom vývoji.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Domény
    • ostatné domény