Plánovaná aktualizácia databázových serverov (2/2)

Štvrtok, 26 Október 1 h a 59 min
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať, ako postupuje.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb prebehne plánovaná aktualizácia databázových serverov. Počas údržby sa môže objaviť krátkodobá nedostupnosť časti databáz v trvaní do 5 minút.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery