Údržba MariaDB databáz

3 h
Hotovo
Hotovo

Údržba je hotová. Ďakujeme za vašu trpezlivosť.

Prebieha

Práve prebieha plánovaná údržba. Budeme vás informovať o jej postupe.

Plánované

S cieľom skvalitnenia našich služieb, prebehne dňa 12. mája 2021 medzi 23:00 a 02:00 plánovaná údržba všetkých MariaDB databáz. Počas údržby môže dôjsť k nedostupnosti na webových stránkach využívajúcich tieto databázy v maximálnej dĺžke 2 minúty.

Ďakujeme za porozumenie.

Začiatok:

Ovplyvnené komponenty
  • Webhosting
    • Databázové servery